خبر

تعاریف مختلفی از خبر وجود دارد که میتوان به آنها اشاره کرد خبر گزارشی از واقعیتهاست  ولی هر واقعیتی را نمیتوان خبر نامید و میتوان گفت خبر پیامیست که احتمال صدق و کذب آن وجود دارد خبر الزاما درباره وقایع جاری نیست و میتواند با وقوع اتفاقی تازه واقعه گذشته ارزش خبری پیدا کند ، خبر میتواند رویدادی باشد که هنوز به وقوع نپیوسته است و ممکن است برای نفر گروه و عده ای جذاب باشد و برای سایرین بی ارزش .

خبر میتواند درباره مشاهیر باشد مانند هنرپیشه ها ، ورزشکاران و یا دولتمردان و یا میتواند درباره مسایل شگفت انگیز و یا درباره درگیری ها نزاعات و یا وقایع روز ،تازه های تکنولوژی، بزرگی و فراوانی تعداد مثل خسارتهای جانی …

از عناصر مهم خبر میتوان به که ،کجا،کی، چگونه، چه ، چرا ،اشاره کرد، که به تناسب کاربردشان در جمله ارزشمندند مانند چه کسی چه کاری چه مکانی چه زمانی ….

شرکت تابان شهر مبادرت به ساخت سایتهای خبری متعدد و موفقی پرداخته است

بازدید نماینده مجلس شورای اسلامی و مدیر سازمان حمل و نقل جاده ای از کانون تابان شهر

خبر | بازدید نماینده مجلس از کانون تابان شهر به منظور تشریح آخرین سیاست های حوزه فناوری اطلاعات نماینده دهمین دوره مجلس شورای اسلامی جناب آقای حجت الاسلام  خدری روز یک شنبه 21 آبان ماه از شرکت کانون تابان شهر  بازدید به عمل آوردند . به شما پیشنهاد می کنم که [...]