تیم ما

تیمما


مسعود سلیمانی Android

پسر فوق العاده با انرژی و عاشق کار هستش.
همیشه بیشترین وقشتو واسه کار میذاره و هر کمکی از دستش بر بیاد برای همه انجام...