تیم ما

تیمما


امین جلالیان ios Develpoer

بسیار ساکت و آروم هستش ، توی کاراش بسیار با ظرافت کار می کنه و همیشه
دنبال جدید ترین مطالب برنامه نویسی هستش .