تیم ما

تیمما


المیرا علیخانی مدیر مالی

اگر قرار باشه تو زندگیتون به یکی اعتماد داشته باشی قطعاً اون شخص علیخانی هست تمام تمرکزش روی کارشه خیلی مهربون و البته تمام...

سامان قاضی مدیر فروش

بسیار باهوش پیش میره و قبل از اجرای هر کاری اول نقشه کار رو میکشه و بعد عمل میکنه سعی میکنه تمامی جوانب رو...

مهیار خدایاری مدیر عامل

مهیار خدایاری : سعی میکنه که بیشتر یه رهبر باشه تا یه مدیر
همیشه کنار بچه ها میمونه تا مطمئن باشه که همه چیز داره...