مهران شعاعیون

مهران شعاعیون

Digital Marketing

شدیدا تو کارش جدی هستش و یک کار رو باید تا آخرش ادامه بده و تمومش کنه .
هیچوقت کارش رو به فردا موکول نمی کنه و دائما سعی می کنه خودشو تو علم کاریش به روز نگه داره و تو کارش همه چی باید به نحو احسن انجام بشه.