پیام رحمانی پور

پیام رحمانی پور

Digital Marketing

پیگیر ، منظم ، منعطف و خلاق  و توانمند در زمینه حل مساله .به افکار و رویاهای خود اهمیت داده .دارای ظاهری آرام و ساکت .علاقه مند به رشد و پیشرفت خود و دیگران.