پدرام افراسیابی

پدرام افراسیابی

Back-End developer

اگه دنبال کسی میگردید که تو کارش صبر و حوصله به خرج بده، مطمئنا اون آقای افراسیابی هستش.خیلی ساکت و آروم به همه کاراش می رسه