زهرا خلفی

زهرا خلفی

( Front-end ( UI

ساکت،صبور و آروم و از همه مهمتر مهربونه.توکارش خیلی دقیق به همه جزئیات توجه میکنه.