.

داستـــان مـوفقیــت

تماشاگر داستان موفقیت و لبخند مشتریان تابان شهر باشید

داستان موفقیت نسیمی

امیر حسین نسیمی مدیر وب سایت کهربادر از سال 94 فعالیت خودش رو با تیم تابان شهر شروع کرد. امروزه وب سیات کهربادر با بیش از 10 کلمه فروش و مرتبط با حوزه خود جزو تاپ لینک های گوگل قرار دارد.

داستان موفقیت حسنی

برادران حسنی از سال 93 فعالیت خودشان را با تیم تابان شهر در زمینه خدمات کلید سازی استارت زدند. امروزه با اصلی ترین کلمه های خود مانند کلید سازی سیار و شبانه روزی در تاپ لینک های گوگل قرار دارند.

داستان موفقیت فرهی

میلاد فرهی مربی فیتنس و بدنسازی و مدیر سایت اندام از سال 1400 با تیم تابان شهر شروع به همکاری کرد، بعد از گذشت یکسال به جایگاه خوبی در بین رقبای خود در تاپ لینک گوگل دست پیدا کرده است.

 

مشاوره با کارشناسان تابان شهر