تیم ما

تیم ما

همکاران ما

خشایار آریامهر SEO

هیچ کس نمیدونه که چرا همه انقدر دوسش دارن ولی نکته جالب اینه که همه دوسش دارن و خشایار سعی میکنه در کارش هیچ...

مسعود سلیمانی Android

پسری فوق العاده با انرژی و عاشق کار هستش.
همیشه بیشترین وقشتو واسه کار میذاره و هر کمکی از دستش بر بیاد برای همه انجام...

محمد تهمتن Android-Developer

محمد بسیار تو کارش جدیه، اعتقاد داره که با تلاش میتونه به خواسته هاش برسه و همیشه کارش رو با علاقه انجام میده تا...

front-end

داشتن یه همکار که هم کارش رو بلده هم خوش خلق و شوخه به سازمان انرژی خوبی رو تزریق می کنه. علاوه بر اینکه...