بهاره صفوی

Digital Marketing

رشته و کار اصلیش ترجمه است ولی علاقه اش به سئو و دیجیتال مارکتینگ، اون رو وارد این حوزه کرده. سعی میکنه همیشه منظم باشه و علاوه بر رشد خودش، به پیشرفت بقیه هم کمک کنه.