تقی پیش دست

Service Force

پدر دلسوز تابان شهر که اگه یک روز نباشه همه چی لنگ میزنه. یه جورایی همرو شیفته خودش کرده تازه تو شرکت در نظم حرف اول رو میزنه.

مشاور شما: 09123845470