حسن عابدی

CTO

خیلی به امنیت اهمیت میده راجب همه چیم میدونه و حرف میزنه جز سئو. به شدت هم شوخ طبعه. آقای حسن عابدی مدیریت امور فنی را بر عهده دارند. آقای عابدی به عنوان CTO(Cheif Technical Officer) متخصص تمامی امور فنی و تکنیکی مجموعه هستند.

تماس + استعلام قیمت