نگار کردی

Digital Marketing

فعال ، پر انرژی ودقیق. در انجام کار منظم و با انگیزه است.

درخواست مشاوره رایگان

اگر نیاز به مشاوره رایگان دارید می توانید شماره خود را بای ما ارسال کنید

khl , نام و نام خانوادگی (الزامی)                                                                                    هزینه ساخت اپلیکیشن
[text* your-name]

شماره تماس[tel* tel-767] (الزامی)

پیام شما
[textarea your-message]

[submit "ارسال "]