پارسا امین زاده

Digital Marketing

برای کارش وقت زیادی میزاره دوست داره همه چی بهترین کیفیت رو داشته باشه، علاقه شدیدی هم به کروات داره.