پارسا امین زاده

کارشناس ارشد سئو و مارکتینگ

برای کارش وقت زیادی میزاره دوست داره همه چی بهترین کیفیت و نظم رو داشته باشه، و سعی می کنه تیمش رو همیشه به روز نگه داره
09123845470