پارسا امین زاده

web master

برای کارش وقت زیادی میزاره دوست داره همه چی بهترین کیفیت و نظم رو داشته باشه، علاقه شدیدی هم به کروات داره.