علی موسوی

علی موسوی

طراح Front-End Developer) UI/UX)

همه مجموعه ها به یک نفری که دیدگاهش با همه فرق میکنه احتیاج دارن البته این تفاوت ها همیشه به خلق اثری که مشتری رو با لبخند بدرقه میکنه ختم میشه.

مهارت های تخصصی :

UI/UX Design
Illustrator
Html5/Css3
Javascript
Photoshop