امیراحسان محبی

امیراحسان محبی

back-end developer

همیشه دوست داره تو کارش بهترین باشه و خودش همیشه میگه:وقتی به آینده ای که تو ذهنم ساختم فکر میکنم دقیقا مثل شنیدن یک قطعه پیانو آرامش بخشه، پس واسه رسیدن بهش هرکاری میکنم.

مهارت های تخصصی :

Html/Css
Javascript
Python
Django