آذر عباسیان

آذر عباسیان

سرپرست فروش

شخصی کاریزماتیک ، فعال ، منظم و پیگر هست عاشق کارشه و بزرگترین مشکلش روز های تعطیل هست که از محیط کار دور میشه و همیشه از این بابت ناراحته