بهزاد اکبرپور

بهزاد اکبرپور

مدیر حقوقی

بهزاد همه کارهارو خیلی حقوقی و دقیق نگاه میکنه بعضی وقت ها هم کسل کننده هست ولی خوب برایندش خوبه.