المیرا علی خانی

المیرا علی خانی

مدیر مالی

اگر قرار باشه تو زندگیتون به یکی اعتماد داشته باشی قطعاً اون شخص علیخانی هست تمام تمرکزش روی کارشه خیلی مهربون و البته تمام پولا هم دست ایشون هست

مهارت های تخصصی :

تولید محتوا
همکارن سیستم
هلو
CRM داخلی تابان شهر
09123845470