فائزه دهقان

فائزه دهقان

Ios Developer

ساکت ترین فرد مجموعه دهقانه.همیشه با خونسردی کامل پشت لپ تاپ میشینه و بدون هیچ استرسی برنامشو مینویسه