مسعود سلیمانی

مسعود سلیمانی

Android

پسری فوق العاده با انرژی و عاشق کار هستش. همیشه بیشترین وقشتو واسه کار میذاره و هر کمکی از دستش بر بیاد برای همه انجام میده

مهارت های تخصصی :

Html/Css
Java
Android
++C