مسعود سلیمانی

مسعود سلیمانی

Android

پسر فوق العاده با انرژی و عاشق کار هستش.

همیشه بیشترین وقشتو واسه کار میذاره و هر کمکی از دستش بر بیاد برای همه انجام میده

 

 

 

 

 


مهارت های تخصصی :

Html/Css
Java
Android
++C