محمد نجارزاده

محمد نجارزاده

back-end developer

خیلی آروم ولی پیوسته به همه کاراش میرسه. همیشه بیشترین انرژیشو واسه کار میذاره و سعی میکنه بهترین چیز رو ارائه بده.


مهارت های تخصصی :

HTML/CSS
PHP
Android
Python