امید جعفرزاده

امید جعفرزاده

عکاس

سلام من یک عکاسم من با خلق یک اثری هنری با دوربینم زندگی میکنم.