سید مسعود امامیان

سید مسعود امامیان

مدیر ارشد فناوری اطلاعات

رنگ سبز رو دوست داره و با این رنگ شناخته میشه.
بسیار شاداب و خنده رو هستش. خیلی وقت شناسه و خیلی هم کار می کنه.
همیشه یه لبخند رو داره.بسیار امیدوار، بسیار آروم، بسیار اهل منطق، بسیار اهل مطالعه.

HTML/CSS
Php
Android
iOS
Python