سامان قاضی

COO

بسیار باهوش پیش میره و قبل از اجرای هر کاری اول نقشه کار رو میکشه و بعد عمل میکنه سعی میکنه تمامی جوانب رو در نظر داشته باشه ودر لحظه بهترین تصمیم رو میگیره. آقای سامان قاضی معاون ارشد مجموعه تابان شهر می باشند. ایشون به عنوان COO(Cheif Operation Officer) امور نظارت بر نظم سازمانی و اجرایی افراد رو برعهده دارند.

تماس + استعلام قیمت