سامان قاضی

سامان قاضی

مدیر ارشد

بسیار باهوش پیش میره و قبل از اجرای هر کاری اول نقشه کار رو میکشه و بعد عمل میکنه سعی میکنه تمامی جوانب رو در نظر داشته باشه ودر لحظه بهترین تصمیم رو میگیره
09123845470