تابان شهر سامان قاضی COO بسیار باهوش پیش میره و قبل از اجرای هر کاری اول نقشه کار رو میکشه و بعد عمل میکنه سعی میکنه تمامی جوانب رو...
مشاور شما: 09123845470