اپلیکیشن فروشگاهی

اپلیکیشن فروشگاهی دارای ویژگهی های استاندارد می باشد وقتی که از یک اپلیکیشن فروشگاهی صحبت میکنیم یعنی اپلیکیشنی که دارای ویژگی های مثل سبد خرید، درگاه پرداخت، سیستم حسابداری، سیستم انبارداری و غیره می باشد و هیچ وقت امکانات متفرغه دیگری نباید به آن افزود که رسالت اپلیکیشن های فروشگاهی از بین برود.

اپلیکیشن های فروشگاهی باید محصول محور باشد و ویژگی های کلیدی محصول و تصاویر محصول به درستی برای کاربران به نمایش گذاشته شود و کاربر ما به سادگی تمام بتواند که محصول خود را خریداری نماید.

پیشنهاد می شود که برای ساخت اپلیکیشن های فروشگاهی از CMS های تخصصی استفاده شود تا هزینه و زمان درستی رو برای پیاده سازی این اپلیکیشن ها به کاربرد.

اپلیکیشن فروشگاهی میتواند به صورت marketplace نیز باشد که این یک استاندارد برای فروشگاه اینترنتی می باشد.