عکاسی 360 درجه

با توجه به گسترش شبکه های اجتماعی و ابزار های کاربردی در اینترنت تمامی ما دیدمتفاوتی از مکان های مورد علاقه خود داریم.

و این تجربه قرار گرفتن در یک مکان خاص چیزی هست.

که جذابیت زیادی برای کاربران به وجود میآورد.

از این رو با استفاده از تکنولوژی جدیدی در عکاسی به نام عکاسی 360درجه و یا تور مجازی و یا سراسر نما میتوان این امر را محقق نمود.
در این روش عکاسی 360درجه و یا تور مجازی کاربر می تواند .

تجربه حضور در هر فضایی را داشته باشد .

همچنین کاربر از به و سیله تلفن هوشمند خود این تصویر را ببیند.

تلفن هوشمند با استفاده از حس گرهای خود تصاویر را با حرکت تلفن همراه هماهنگ میکند .

تجربه متفاوتی را دراختیار کاربر قرار خواهد داد.