تیزر تبلیغاتی

ساخت تیزر تبلیغاتی هیچ چیز در دنیای تبلیغات نمیتواند.

به اندازه یک تیزر تبلیغاتی حجم عمده ای از اطلاعات را در مدت زمان کوتاهی به مخاطب آنچه نیاز دارید.

تا مخطاب شما به آن نتیجه برسد به بیننده برساند.

به طوری که اگر شما بخواهید کاربرد های یک نرم افزار را به مخاطب خود برسانید .

به جای پانزده دقیقه توضیحات شفاهی و یا کتبی میتوانید با یک تیزر تبلیغاتی نود ثانیه ای اجرا نمایید .

که بسیار جذاب تر در نظر کاربران می باشد.

ساخت تیزر های تبلیغاتی میتواند برای آموزش استفاده از اپلیکیشن اندروید و یا اپلیکیشن iOS بسیار کاربرد داشته باشد.