طراح UI/UX

طراح UI/UX که به ترتیب بصورت «رابط کاربری» و «تجربه‌ی کاربری» معنا شده‌اند.
را می‌توان جان و روح یک وبسایت یا اپلیکیشن دانست؛
بصورتیکه زیبایی و ظاهر اپلیکیشن در گرو اولی و راحتی و کاربرپسند بودن آن در گرو دومی است .
در صورت حاضر نبودن یکی از این دو، اپلیکیشن از حالت طبیعی و کاربردی خود خارج می‌شود.
UX به تمامی رفتارها، احساسات و همه ی حالت های کاربران گفته می شود.
که در زمان استفاده از یک سیستم خاص یا محصول در آنها رخ می دهد.
تجربه کاربران می تواند تمامی عواطف، اعتقادات، مزیت ها، پاسخ های فیزیکی و روانی، رفتارها و اجراها قبل از زمان استفاده، در زمان استفاده از سایت و بعد از آن را در بر بگیرد
09123845470