برنامه نویسی React Native

آخر ماه مارچ سال ۲۰۱۵ بود که شرکت فیسبوک یک فریم ورک جدید و پیشرفته را به اسم React Native منتشر کرد بود که به برنامه نویس اجازه میداد که فقط با استفاده از javascript و کتابخانه React اپلیکیشن موبایل برای IOS بسازد. شرکت بزرگ فیسبوک شش ماه بعد گام اصلی را محکم را با انتشار برنامه نویسی React Native برای Android برداشت . توسعه دهنده ها و برنامه نویس ها دیگر مجبور به نوشتن کدهای جداگانه برای سیستم عامل های مختلف نبودن  و استارتاپ ها و صاحبان کسب کار به توسعه دهنده هایی دسترسی پیدا کردند که برای هر دو سیستم عامل Android و IOS   اپلیکیشن طراحی میکردند.
با React Native  یک “mobile web app”  ، ” HTML5 app” یا “Hybridapp” نمی سازد.چون توانایی ساخت یک اپلیکیشن قدرتمند موبایل را دارد چون که از یک برنامه ساخته شده با Objective-c یا Java  قابل تشخیص نیست