برنامه نویسی React Native

آخر ماه مارچ سال ۲۰۱۵ بود که شرکت فیسبوک یک فریم ورک جدید و پیشرفته را به اسم React Native منتشر کرد بود .

که به برنامه نویس اجازه میداد که فقط با استفاده از javascript و کتابخانه React اپلیکیشن موبایل برای IOS بسازد.

شرکت بزرگ فیسبوک شش ماه بعد گام اصلی را محکم را با انتشار برنامه نویسی React Native برای Android برداشت .

توسعه دهنده ها و برنامه نویس ها دیگر مجبور به نوشتن کدهای جداگانه برای سیستم عامل های مختلف نبودن و استارتاپ ها و صاحبان کسب کار به توسعه دهنده هایی دسترسی پیدا کردند.

که برای هر دو سیستم عامل Android و IOS اپلیکیشن طراحی میکردند.

با React Native یک “mobile web app” ، ” HTML5 app” یا “Hybridapp” نمی سازد.

چون توانایی ساخت یک اپلیکیشن قدرتمند موبایل را دارد .

چون که از یک برنامه ساخته شده با Objective-c یا Java قابل تشخیص نیست