.

نمونه کار پروژه ادویه جلالی

سایت ادویه جلالی یک وب سایت فروشگاهی است که مختصا روی ادویه جات کار می کند. این سایت همه امکانات یک سایت فروشگاهی از جمله ایجاد حراجی و تخفیف مدت دار، اضافه کردن کلاس های حمل و نقلی  گوناگون، جدول ویژگی های محصول و… را داراست

صفحه فروشگاه

نمونه کار پروژه ادویه جلالی

صفحه اصلی

نمونه کار پروژه ادویه جلالی

صفحه درباره ما

نمونه کار پروژه ادویه جلالی