.

نمونه کار پروژه ایزی سیتی

ایزی سیتی یک سایت فروشگاهی است که در زمینه فروش محصول فعالیت می کند. این وبسایت به دو زبان عربی و انگلیسی و طراحی شده است.

صفحه اصلی

نمونه کار پروژه ایزی سیتی

صفحه درباره ما

نمونه کار پروژه ایزی سیتی

صفحه فروشگاه

نمونه کار پروژه ایزی سیتی